Đang cập nhật
Lịch
December 2018
Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Ngày 12/11/2017 Công Đoàn Trường THCS cơ sở Bình Thành sẽ tổ chức giao lưu với hai đơn vị bạn là Trường THCS Châu Hòa và Trường THCS Châu Bình. ... đọc thêm »

Tin đã đưa

 Tin tức 2
 Tin tức 1
Ngày 12/11/2017 Công Đoàn Trường THCS cơ sở Bình Thành sẽ tổ chức giao lưu với hai đơn vị bạn là Trường THCS Châu Hòa và Trường THCS Châu Bình. Nay BCH Công Đoàn Trường xin thông báo đến toàn thể CNV nhà trường được biết để tham gia đầy đủ. Thông báo này thay cho thư mời.... » đọc thêm

TÀI LIỆU MỚI CẬP NHẬT

 KH - Kế hoạch năm học 2017-2018
 KH - BA CÔNG KHAI 2017-2018
 KH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
 KH - Kế hoạch học kỳ I: 2013-2014
 KH - Kế hoạch năm học 2013-2014
 KH - Kế hoạch kiểm tra nội bộ 13-14
 KH - Kế hoạch bồ dưỡng GV 2013-2014

TÀI LIỆU NHIỀU QUAN TÂM